×

Missatge d'estat

L'esdeveniment està tancat i no s'admeten inscripcions.

Sortida a les 14.30h per anar a la concentració de les 5 de la tarda.

Lloc de sortida: Estació d'autobusos de Manresa.

Tornada en acabar la concentració de la tarda.

Sortides des de la comarca, comprar els bitllets en els llocs habituals de la vostra població.

 

L'organització s'atorga el dret a modificar els HORARIS segons les circumstàncies especials.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Assemblea Nacional Catalana. (ANC). FINALITATS: Gestió de la reserva de places als autocars per al desplaçament a Barcelona i informació relacionada . LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment lliure i explícit, manifestat amb l'acceptació de la inscripció. La base legal per a la cessió al transportista és pel compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable. DESTINATARIS: Les dades seran gestionades per empleats o persones autoritzades pel Responsable. Se cediran excepcionalment al transportista únicament als efectes de la responsabilitat civil obligatòria i, en atenció a requeriments judicials o de la Administració Pública en l’àmbit de la seva potestat. DRETS DE L’INTERESSAT: Accedir, rectificar i suprimir les dades personals, així com altres drets, que s'especifiquen en la nostra Política de Privacitat. INFORMACIÓ ADDICIONAL: Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra Política de Privacitat, al web

Català