És un esdeveniment fictici, que s'inclou en aquest directori només per mostrar algunes de les possibilitats que ofereix inscriu.me per definir esdeveniments. No s'hi han de fer inscripcions.

En aquesta part del formulari, l'organitzador descriu tots els detalls de l'esdeveniment que consideri convenients. La descripció es pot formatar amb negreta, cursiva, subratllat, alineacions, llistes, etc. Es poden incloure enllaços a altres pàgines.

Tots els camps del formulari que hi ha després dels del correu electrònic són configurables per l'organitzador. Poden ser opcionals o obligatoris. S'ha de definir almenys una modalitat d'inscripció a l'esdeveniment.

Català

Formulari d'inscripció

En el següent formulari tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Àrea de text a disposició del participant
Indiqueu quines són les vostres aficions principals
Acompanyant
Exemple de casella de selecció que s'ha de marcar necessàriament perquè és obligatòria
Un esdeveniment ha de tenir almenys una modalitat d'inscripció, però en pot tenir més d'una. Quan les persones s'inscriuen a un esdeveniment, ho fan en una de les seves modalitats d'inscripció. Cada modalitat d'inscripció té un nom i un preu, que es mostren al formulari d'inscripcions. Els preus de les modalitats d'inscripció poden ser diferents, si així es desitja.