“Transformant els espais educatius amb perspectiva de gènere”. Aquest és el nom que s’ha escollit per al grup de treball orientat a treballar la igualtat de tracte entre nens, nenes i totes les identitats no binàries en els ens educatius de la ciutat de Manresa.

La paraula coeducació sona per totes les cantonades però sovint és mal entès i encara més,  complex d’aplicar. L’objectiu d’aquest grup de treball és posar sobre la taula temes urgents en relació al procés educatiu i socialitzador en clau de gènere. Com acompanyem a la sexualitat dels infants i joves? Quines noves mirades podem incorporar, com a centre educatiu, per afavorir la salut emocional i el bon tracte entre adults-infants o infants-infants?

 

La metodologia de treball serà l’IAP (Investigació Acció participativa) permetent així, que les persones interessades tinguin un espai més on trobar-se i pensar col·lectivament en temes en què sovint no hi podem destinar temps ni espais per al debat. Cada participant aportarà la seva pròpia experiència i la del seu centre per poder treballar amb situacions reals i articular intervencions coeducatives que tinguin sentit en cada cas.  


Sílvia Mampel:

Coordinadora del curs. Professora de Sociologia de l’Educació. Coordinadora del Grau d’Educació infantil a UVIC-UCC.

Quatre Cantonades: Entitat col·laboradora

Quatre Cantonades és un projecte que té la voluntat d’incidir en espais socialitzadors amb l’objectiu de millorar dinàmiques relacionals i de convivència des de perspectives feministes i interseccionals. La transformació personal passa per la transformació social i viceversa, així, treballem per generar espais participatius, de trobada, debat, crítica i construcció.

Ariadna Prat. Psicòloga psicosocial, màster en intervenció psicoeducativa.

 

26 de setembre de 2022

3, 10, 17 d'octubre de 2022

7 i 14 de novembre de 2022

5 i 12 de desembre de 2022

 

De 17:30 a 20h

 

Català

Formulari d'inscripció

En el següent formulari tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Un esdeveniment ha de tenir almenys una modalitat d'inscripció, però en pot tenir més d'una. Quan les persones s'inscriuen a un esdeveniment, ho fan en una de les seves modalitats d'inscripció. Cada modalitat d'inscripció té un nom i un preu, que es mostren al formulari d'inscripcions. Els preus de les modalitats d'inscripció poden ser diferents, si així es desitja.
Inici inscripcions: 
divendres, 11 març, 2022
Final inscripcions: 
dijous, 30 juny, 2022