Per un bon funcionament i la viabilitat del projecte de l'AFA, necessitem la participació del major nombre de famílies possible.
 
Aquest nou curs incrementem la quota a 25€ anuals per família, independentment del nombre de fills que es tinguin. 
 
Per donar-vos d'alta a l'AFA i beneficiar-vos dels projectes que portarem a terme, dels descomptes i avantatges de formar-ne part i de la col·laboració en la construcció de l'escola que volem per als nostres fills i filles, necessitem les vostres dades.
Català

Formulari d'inscripció

En el següent formulari tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Un esdeveniment ha de tenir almenys una modalitat d'inscripció, però en pot tenir més d'una. Quan les persones s'inscriuen a un esdeveniment, ho fan en una de les seves modalitats d'inscripció. Cada modalitat d'inscripció té un nom i un preu, que es mostren al formulari d'inscripcions. Els preus de les modalitats d'inscripció poden ser diferents, si així es desitja.
L'AFA Joviat disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), Instagram o Whatsapp on informa i fa difusió de les activitats que es duen a terme al llarg de l'any. En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, infants que fan les activitats esmentades. El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la Junta de l'AFA Joviat demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament identificables. AUTORITZO: Que la imatge i veu del meu/va fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats organitzades per l’AFA durant el curs 2022-23 i publicades en pàgina web, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter o Instagram.
Inici inscripcions: 
dissabte, 18 juny, 2022
Final inscripcions: 
diumenge, 18 juny, 2023