Это курс каталанского языка для тех, у кого уже есть база, то есть: вы можете представиться, говорить о том, чем занимаетесь в повседневной жизни, и рассказывать о своей биографии.

 

В этом курсе вы научитесь:

-говорить о чувствах и характере людей

-читать новости

-рассказывать о жизненных переменах

-говорить об интерьере домов

-рассказывать о здоровье

-просить помощь или разрешение

-говорить о том, как искать работу и проходить собеседования

-рассказывать о планах на будущее

 

Даты курса: с 21 сентября по 21 декабря (по средам).

 

Время: с 18:00 до 19:30.

 

Где: В Zoom.

 

14 онлайн-занятий (21 час + домашние задания)

 

Максимум 6 учеников в каждом курсе.

 

Цена: 180€

 

 

 

 

 

Aquest és un curs de català per als que ja tenen una base, és a dir: poden presentar-se, parlar de la seva vida diària, i parlar sobre la seva biografia.

 

En aquest curs aprendreu:

-els sentiments i el caràcter de la gent

-com llegir una notícia

-els canvis vitals

-els interiors de les cases

-la salut

-demanar ajuda i permís

-buscar feina i fer una entrevista

-els plans de futur

 

Dates del curs: del 21 de setembre al 21 de desembre.

 

Hora: de 18h a 19.30h

 

On? Per Zoom.

 

14 classes en línia (21 hores de classe + deures)

 

Màxim 6 estudiants per curs.

 

Preu: 180€

Català

Formulari d'inscripció

En el següent formulari tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Un esdeveniment ha de tenir almenys una modalitat d'inscripció, però en pot tenir més d'una. Quan les persones s'inscriuen a un esdeveniment, ho fan en una de les seves modalitats d'inscripció. Cada modalitat d'inscripció té un nom i un preu, que es mostren al formulari d'inscripcions. Els preus de les modalitats d'inscripció poden ser diferents, si així es desitja.
Final inscripcions: 
dilluns, 12 setembre, 2022