Política de privacitat

1. INTRODUCCIÓ

El lloc web www.inscriu.me és un sistema per gestionar inscripcions a actes i esdeveniments. Aquest document descriu la Política de privacitat que indica el tractament de les dades personals que els usuaris faciliten en el lloc web www.inscriu.me. Aquesta política està regulada pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament europeu i el Consell.

 

2. INFORMACIÓ QUE ES RECULL

Les dades personals que es recullen en aquest sistema són de dos tipus: les de les inscripcions a esdeveniments, i les d'identificació de l'usuari (participants i organitzadors).

En www.inscriu.me, les dades personals que han de comunicar les persones que es volen inscriure a un esdeveniment les defineix l'organitzador corresponent. En www.inscriu.me només és obligatori indicar l'adreça de correu electrònic de la persona que s'inscriu i si aquesta adreça es pot comunicar o no a l'organitzador. Totes les altres dades de la inscripció són requerides per l'organitzador. Si la inscripció comporta pagament per targeta, el sistema enregistra les dades que identifiquen el pagament efectuat. El sistema no enregistra les dades que identifiquen la targeta emprada per al pagament.

És responsabilitat de l'organitzador que  les dades personals que es demanen per fer una inscripció siguin les mínimes imprescindibles per tal que pugui gestionar correctament la inscripció a l’acte o esdeveniment i els controls posteriors, i que siguin adequades, rellevants i no excessives en relació amb les finalitats per a les quals es recullen. Els organitzadors poden enviar, a través del sistema, correus electrònics als inscrits per tal de comunicar-los dades del seu interès respecte de l'esdeveniment al qual s'han inscrit, o d'altres que l'organitzador pugui fer en el futur.

El titular d'inscriu.me no controla que les dades que es demanen per fer una inscripció siguin les mínimes imprescindibles, però prendrà les accions correctores oportunes si algun usuari observa alguna anomalia en aquest sentit i ho comunica usant el formulari de contacte que hi ha al lloc web.

El correu electrònic indicat a la inscripció s'usa per enviar missatges relatius a la inscripció, com ara la seva confirmació, canvis efectuats a les dades de la inscripció, cancel·lació, etc. No es fa cap altre ús de les dades de les inscripcions més enllà de posar-les a disposició de les persones que s'han inscrit i dels organitzadors. Les dades de les inscripcions no es comuniquen a ningú més.

És responsabilitat de les persones que s'inscriuen a un esdeveniment proporcionar les dades demanades. Aquestes dades han de ser correctes i estar actualitzades. inscriu.me no és responsable de la veracitat de les dades proporcionades en els formularis d'inscripcions als esdeveniments. En el moment de formalitzar la inscripció, la persona que la fa accepta i autoritza que les dades de la inscripció es comuniquin a l'organitzador per a les finalitats de gestió i control indicades, i que estiguin a disposició de l'organitzador sempre que calgui. Si la persona que s'inscriu creu que no ha de proporcionar alguna de les dades demanades o no està d'acord en que siguin usades per l'organitzador, llavors s'ha d'abstenir de formalitzar la inscripció.

En www.inscriu.me es recullen també les dades d'identificació dels participants i dels organitzadors que es volen registrar al sistema. Per als participants, el registre només requereix l'adreça de correu electrònic i la contrasenya. Opcionalment, els participants poden indicar el seu nom, adreça, telèfon i una imatge. Aquestes dades només estan a disposició dels propis participants. No és necessari registrar-se al sistema per fer una inscripció, però és necessari si es vol consultar les dades de les inscripcions que han fet.

El registre dels organitzadors al lloc web requereix les mateixes dades que en el cas dels participants i, si és el cas, el compte bancari al qual el titular d'inscriu.me ha de transferir el saldo dels esdeveniments, quan es demani. Aquestes dades només estan a disposició dels propis organitzadors i del titular.

Cada vegada que un usuari accedeix al sistema, aquest enregistra la data de l'accés i l'adreça IP usada per a la connexió a internet. Aquestes dades poden ser usades per a la resolució de problemes, i per identificar correctament quan i qui accedeix al sistema i les operacions que executa. Aquestes dades no es comuniquen a ningú.

Les dades personals recollides en aquest lloc web poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials sempre que estigui establert per Llei.

 

3. TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

És responsabilitat de l'organitzador mantenir al sistema les dades de les inscripcions durant un període no superior al necessari per a les finalitats del seu tractament. Inscriu.me proporciona als organitzadors operacions que poden executar per esborrar (anonimitzar) aquestes dades quan ja no siguin necessaries.

Les dades d'identificació dels usuaris, participants i organitzadors, es conserven en el sistema fins que cancel·lin el seu compte. Els usuaris poden cancel·lar en qualsevol moment el seu compte indicant-ho en la pàgina web del sistema que mostra les dades del compte de l'usuari.

 

4. RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La responsabilitat del tractament de les dades personals d'aquest lloc web és dels organitzadors dels esdeveniments. El titular d'inscriu.me actua únicament com a encarregat del tractament per part dels organitzadors.

 

5. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals seran tractades amb total confidencialitat. El titular d'inscriu.me en la seva qualitat d'encarregat del tractament, es compromet a guardar secret professional respecte a aquestes dades personals i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

El sistema té implementades totes les mesures d'índole tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al que estan exposades, ja provinguin d’una acció humana o d’un mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

El sistema també té implementades mesures de seguretat addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació i contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar la privacitat de les dades personals.

No obstant això, la transmissió d'informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d'Internet no és totalment segura; per això, i a pesar que es realitzen els millors esforços per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat deles mateixes durant el trànsit fins al lloc web. Tota la informació que els usuaris facilitin per aquest mitjà, s'enviarà pel seu compte i risc.

 

6. EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ , OPOSICIÓ I PORTABILITAT

Els usuaris que hagin facilitat dades personals a aquest lloc web podran exercir, si ho desitgen, els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Per poder exercir aquests drets, l'usuari pot dirigir-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud al domicili del titular d'inscriu.me, o usant la pàgina de contacte inclosa en el sistema, amb la referencia "Protecció de dades personals", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud. Addicionalment, el sistema proporciona als usuaris operacions específiques que faciliten l'exercici dels drets esmentats.
 

7. CONSENTIMENT

Acceptar aquesta Política de privacitat implica que s'està d’acord amb tots els aspectes exposats en aquest document i que autoritza a tractar les dades personals per a les finalitats i comunicacions exposades anteriorment.

 

8. ALTRES

Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta Política de privacitat els usuaris es poden dirigir a la següent adreça de correu electrònic: [email protected].

 

9. VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat del lloc web www.inscriu.me ha estat actualitzada el mes de novembre del 2019.

Queda reservat  el dret a modificar la Política de privacitat del lloc web en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text es publicarà en aquest mateix lloc web.

Es recomana als usuaris que accedeixin periòdicament a aquesta Política de privacitat que trobaran en el lloc web http://www.inscriu.me.